Ramning2.jpg

Vibrationsovervågning


Ved anlægsarbejde eller vibrationsgivende aktiviteter fra virksomheder, jernbaner eller trafikanlæg udsættes nabobygninger ofte for kraftige vibrationspåvirkninger. Dette kan give problemer i følgende henseender:

 • Risiko for bygningsskader
 • Gener for mennesker i bygningerne
 • Gener for vibrationsfølsomt udstyr i bygningerne

 I mange situationer er der derfor grund til at overvåge bygningsvibrationerne. Nogle eksempler er:

 • Ramning af pæle eller spunsjern
 • Nedbrydning (f.eks. sprængning)
 • Mejsling
 • Vibrering
 • Boring
 • Anvendelse af tungt entreprenør-materiale
 • Jernbaner
 • Trafikanlæg eller virksomheder med vibrationsgivende aktiviteter

Link til produktblade


Vibrationer

Cases


Ros Torv

Rigsarkivet

Værløse Bymidte

Tinghuset i Århus

Vejbump i Nordjyllands Amt

Hansen Door

Togvibrationer i Gug

Anlægsarbejder i Skals Midtby

Københavns Hovedbanegård