Modalanalyse.jpg

Modalanalyse


Modalanalyse er en teknik til analyse af data, ofte fra målinger. Resultatet af analysen er en kortlægning af måleobjektets modale parametre. Disse er nøgleparametre for strukturens svingningsegenskaber: Egenfrekvenser, egensvingningsformer og dæmpningsforhold. Kendskab til de modale parametre er vigtig for at opnå en forståelse af strukturens svingningsegenskaber. De danner også grundlag for vurdering af ændringstiltag for strukturen.

 

Nogle eksempler på anvendelsesområder for modalanalyse:

  • Broer
  • Skibe
  • Maskiner
  • Møllevinger
  • Havmøllefundamenter
  • Bygningsdele
  • Elevatorsystemer

Link til produktblade


Modal Analysis

Vibrationsfølsomt udstyr

Produktudvikling: Rådgivning om vibrationer

Svingninger i strukturer

Vibrationsovervågning

Cases


Modaltest af møllevinger

Modalanalyse (OMA) af stibro

Vægopstilling i DRs Koncerthus

Stor trappe i IT-Universitetet

Etagedæk i danseskole