Måleopstilling i Ejby 01.jpg

Jernbanevibrationer


Støj og vibrationer fra jernbaner udgør et specialområde hos Acoustica. Blandt andet har et samarbejdsforhold med de danske baner gennem ca. 20 år (DSB og Banedanmark) dannet basis for et indgående kendskab til sportekniske forhold.

Nogle eksempler på vores ydelser er:

  • Prediktion af støj og vibrationspåvirkning
  • Hjul/skinneforhold, måling og beregning
  • Genevirkninger og bygningsskader
  • Vedligeholdelse af spor og tog
  • Vibrationsdæmpning i og ved spor
  • Løbeegenskabsmålinger og vurderinger
  • Komfortmålinger og beregninger
  • Specifikationer for rullende materiel
  • Udvikling af PC baserede målesystemer

Links til produktblade


Vibrationsovervågning

Cases


Ultralydscanning af sporskifte-komponenter