bygningssvingninger1.jpg

Bygningssvingninger


Mennesker oplever ofte uønskede svingninger som dårlig komfort. Genevirkningen kan variere fra irritation over ubehag til direkte skadelig.

Denne komfortoplevelse har derfor betydning for vores velbefindende både i fritiden og på arbejdspladsen. En strukturs svingningsegenskaber kan også være indikator for dens tilstand. 

Nogle eksempler på svingningsundersøgelser:

  • Egenfrekvensbestemmelse. F.eks. tribuner, gangbroer, etagedæk, trapper
  • Måling af svingningsamplitude f.eks. på tribune med hoppende publikum
  • Eksperimentel bestemmelse af dæmpningsforhold. F.eks. for tribune, gangbro, etagedæk, trapper
  • Visualisering af målte vibrationer med ODS
  • Vibrationsovervågning af bygninger under påvirkning af rambuk/vibrator
  • Evaluering af genevirkning på mennesker samt bygningsskadekriterier
  • "Detektivopgaver" ved svingningsproblemer: Hvad er galt?
  • Modalanalyse: Eksperimentel bestemmelse af egenfrekvens, egensvingnings-form og dæmpning
  • Opdatering af numerisk model (f.eks. FEM) ud fra målte egenskaber

Links til produktblade


Svingninger i strukturer

Modal Analysis

Vibrationsfølsomt udstyr

Vibrationsovervågning

Cases


Vægopstilling i DRs Koncerthus

Stor trappe i IT-universitetet

Etagedæk i danseskole

Modalanalyse af stibro