Trafik1.jpg

Vejtrafik

Vejtrafik er den transportform, der støjbelaster langt de fleste mennesker. Både i Danmark og internationalt er der øget fokus på den sundhedsmæssige påvirkning fra vejtrafikstøj. Forskningsresultater fra verdenssundhedsorganisationen WHO påviser, at støj øger stresspåvirkningen, giver søvnforstyrrelser og forhøjet blodtryk samt øger risikoen for hjerte-karsygdomme.

Derfor er fokus på støj en meget vigtig del af al form for trafikplanlægning samt ved etablering af nye  bebyggelser. Acoustica tilbyder alle former for beregninger og målinger inden for dette segment. Dette inkluderer blandt andet:

  • Totalkortlægninger af samlede områder,  f.eks. en hel kommune.
  • Detailberegninger af trafikstøjen ved et boligområde, f.eks til dokumentation af, at en lokalplans bestemmelser overholdes.
  • Detailberegninger af støjudbredelse til brug for dimensionering af støjskærme, facadeisolation, asfalt type, jordvold mm.
  • Detailberegninger af støjen ved støjplagede personer. 
  • Målinger og beregninger i klagesager.

  

Links til produktblade


Infrastruktur

Vejbump