Noise barrier.jpg

Støjhandlingsplaner

I kommunernes og infrastrukturmyndighedernes bestræbelser på af forbedre de støjmæssige forhold og nedbringe antallet af støjbelastede boliger udarbejdes planer for nedbringelse af støjen.

I samarbejde med kommuner og myndigheder udarbejder Swecos akustikafdeling, Acoustica, støjhandlingsplaner, som sikrer en struktureret tilgang samt en overordnet og langsigtet reduktion af støjpåvirkningen.

En støjhandlingsplan baserer sig som regel på en kortlægning af en eller flere støjkilder og indholdet af en handlingsplan afhænger helt af den pågældende støj, det pågældende område og den indgangsvinkel der benyttes ved udarbejdelsen af støjhandlingsplanen.

 

Links til produktblade


Støjhandlingsplaner

Infrastruktur