stilleomr.jpg

Stilleområder

Støjen fylder mere og mere i Danmark. Vi bygger nye huse, veje og virksomheder i en grad, der gør, at der bliver færre områder i Danmark, hvor man kan opleve stilheden. Stilhed er derved blevet en mangelvare, som flere og flere danskere efterspørger. Derfor har Miljøstyrelsen i vejledning 4/2006 "Støjkortlægninger og støjhandlingsplaner" sat fokus på stilleområder i byer og i åbent land, og vil derved sikre at der rundt i kommunerne bliver skabt områder, hvor man sikrer fred og ro, og hvor man ikke kan etablere nye virksomheder, bygge nye vindmøller, nye veje eller lave nye motorbaner.

Der skelnes mellem stilleområder i åbne land og stilleområder i byer. I det åbne land betegner et stilleområde et offentligt tilgængeligt område, hvor det i den helt overvejende del af tiden er naturens egne lyde, som dominerer, hvor stilleområder i byer er et åndehul til uforstyrrede samtaler, og hvor den besøgende oplever en pause fra byens larm.  For stilleområder i det åbne land benyttes en lavere støjgrænse end for stilleområder i byer.