jernbane1.jpg

Jernbaner


Banedanmark prioriterer støj fra jernbanen som et meget væsentligt miljøindsatsområde og arbejder målrettet på flere fronter med at nedbringe støjen. Acoustica har et tæt samarbejder med Banedanmark på disse områder, herunder

  • Banedanmarks støjpulje, hvor boligejere kan søge om tilskud til støjisolering
  • Støjreducerende tiltag ved nye baneprojekter
  • Støjkortlægning og støjhandlingsplan
  • Støjsvag teknologi

Desuden er det Banedanmarks mission at drive og udvikle en sikker og effektiv jernbane. Det stiller store krav til driften og vedligeholdelsen og indbefatter høje krav til bl.a. skinnernes kvalitet og sporskiftenes pålidelighed. I samarbejde med Banedanmark udvikler Acoustica overvågningssystemer og målemetoder, som sikrer en højere regularitet i togdriften. 

 

Links til produktblade


Infrastruktur