Fly takeoff.jpg

Flystøj


For at begrænse antallet af boliger, der bliver belastet af flystøj, godkender miljømyndighederne lufthavne og flyvepladser. På den måde er der fastsat rammer for driften af lufthavnene og flyvepladserne, herunder hvilke flytyper der må anvendes, i hvilke tidsrum, der må startes og landes, samt hvor mange operationer, der må gennemføres og hvor mange gange årligt, der må afholdes stævner og opvisninger. 

Forsvarets rådgiver
Acoustica er rådgiver for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i spørgsmål omkring støj fra flyvestationer.