KBH.jpg

EU Støjkortlægning

Der er i hele Europa forøget fokus på støjens påvirkning og sammenhæng med det generelle sundhedsniveau. Derfor har EU iværksat en kortlægning af støjen fra biltrafik, jernbaner, fly og industri. Indholdet er beskrevet i EU direktiv 2002/49/EF fra 25. juni 2002, der i Danmark implementeret ved bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006.

Kortlægningen skal udføres for veje med mere end 16.000 køretøjer, jernbaner med mere end 60.000 passager, lufthavne med mere end 50.000 operationer og byområder med mere end 250.000 indbyggere. I 2012 skærpes diisse kriterieværdier yderligere, og flere byer og strækninger omfattes.

Støjen beskrives ved indikatoren Lden (dB), der vægter hændelser i dag-, aften- og natperioderne. Således vægter fx. én hændelse ligeså meget som 10 hændelser om dagen, eller sagt på en anden måde; én bil om natten generer ligeså meget som 10 biler om dagen.

I Danmark udføres beregningerne efter Nord2000 beregningsmodellen. I Acoustica har vi specialister inden for støjkortlægninger, som kan klarlægge og rådgive om konsekvenserne af fremtidige, internationale infrastrukturelle ændringer.

 

  

 

 

Links til produktblade


Støjhandlingsplaner