Lastbil.jpg

Støj fra infrastruktur


Infrastrukturen er årsag til langt de største støjgener i Danmark. Især støjen fra veje og jernbaner fylder meget, men også luftfarten er årsag til støjproblemer i Danmark.

I Danmark er det vurderet at ca. 700.000 boliger er støjbelastede, at 1000-2000 hospitalsindlæggelser skyldes forhøjet blodtryk og hjertekarsygsomme forårsaget af trafikstøj. De årlige samfundsudgifter alene pga. støjen er opgjort til 8,6 milliarder kroner.

Hos Sweco har vi over 25 års erfaring med måling, beregning og dokumentation af støj fra ovenstående støjgivere. Vores rådgivning er bred og spreder sig over mange områder - fra lokalplanlægning/kommuneplanlægning og VVM redegørelser/miljøvurderinger til kortlægninger af hele kommuner og byområder.