vindmølle1.jpg

Vindmøller


Måling af støj og vibrationer fra vindmøller udgør et særligt område hos Swecos akustikafdeling, Acoustica. Ved opstilling af møller er der som regel et sæt grænseværdier, der skal overholdes.

Vores ydelser indenfor vindmøller omfatter i korte træk:

 • Støjmålinger. Akkrediterede lydeffekt-målinger efter danske og internationale standarder. Acoustica har målt på mere end  300 møller i ind- og udland fordelt over mere end 25 år.
 • Dedikeret målesystem til måling og analyse af vindmøllestøj. Baseret på vores lange praktiske erfaring i marken har vi udviklet et skræddersyet målesystem til måling og analyse af vindmøllestøj. Systemet er baseret på de mest brugte danske og internationale standarder.
 • Rådgivning omkring målesystemer
 • Måling af undervandsstøj fra vindmøller
 • Kursusaktivitet inden for vindmøllestøj
 • Måling og rådgivning mht. støj og vibrationer med henblik på udvikling af støjsvage vindmøller
 • Trouble shooting inden for støj og vibrationer

 

Cases


Støjmålinger

Acoustica har siden 1988 udført et stort antal støjmålinger på vindmøller efter de gældende danske retningslinjer. Derudover har Acoustica udført målinger efter IEC 61400-11 i Danmark og udlandet, USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Grækenland, Kina og Sydkorea. Kunderne er danske og udenlandske vindmøllefabrikanter, projektdevelopere, vindmølleejere og myndigheder.

Målesystem

Dedikeret målesystem til vindmøllestøj

På baggrund af  mere end 25 års erfaring har vi udviklet et brugervenligt system til målinger "i felten" til lydeffekt-bestemmelse og toneanalyse, både til danske og internationale standarder.

Nogle hovedpunkter for systemet:             

 • Kompakt felt udstyr baseret på laptop-PC og National Instruments hardware
 • Brugervenlig grafisk brugerflade
 • Løbende on-screen-evaluering af måleparametre og lydeffekt-resultater
 • Valgmulighed mellem flere standarder
 • Automatisk generering af grafer i flere sprog via Windows-klippebordet, til direkte indsætning i andre applikationer (giver effektiv rapportering)
 • Håndtering af flere brugerdefinerede kanaler til registrering af parametre ikke indholdt i målestandarderne
 • Måling af turbulens-intensitet

LM Wind Power Modalanalyse

Bestemmelse af egenfrekvenser og egensvingningsformer for møllevinger ved hjælp af Operational Modal Analysis (OMA)

Links til rapporter


Lavfrekvent støjrapport

Tonestøj fra vindmøller

Generelle data om støj