kraftværk.jpg

Ekstern støj

Ekstern støj

Swecos akustikafdeling, Acoustica, har lang erfaring med at foretage støjmålinger og støjberegninger for virksomheder og andre støjende aktiviteter. Vi har støjkortlagt en stor del af landets største industri virksomheder som f.eks. Grundfos, Rockwool og Danish Crown, men har også hjulpet et stort antal små virksomheder af alle slags.

I Acoustica kombineres brugen af måleværktøjer med avancerede beregningsprogrammer, og sammenholdes med sund fornuft og en lang erfaring med håndtering af støjforhold i industrien. Lydmålingen er ofte blot en mindre del af det virksomheden har brug for, inden myndigheder og naboer er passende tilgodeset.

Støjdæmpning

Acoustica har en praktisk tilgang til reduktion af støjen i omgivelserne. Vi kan hjælpe med at finde den optimale måde at opnå en støjreduktion, hvad enten det er en støjskærm, dæmpning af en ventilator eller udskiftning til en ny støjsvag lavenergi løsning. Når der er behov for at dæmpe mange støjkilder benyttes bl.a. en analysemetode "Økonomisk optimeret støjdæmpning". Metoden sikrer, at støjdæmpningen tilrettelægges, så den mest virkningsfulde støjdæmpning udføres først og målet dermed nås for færrest mulige omkostninger. Populært sagt "flest dB pr. krone"

 

Eksempel på støjdæmpningsforløb,                            Samme virksomhed. Økonomisk optimeret
hvis mest støjende kilder dæmpes først:                    dæmpningsforløb, hvor den mest effektive
                                                                              dæmpningsforanstaltning gennemføres først.

Ved at vælge støjdæmpningsforløbet rigtigt reduceres somkostningerne med over 60% for at nå ned under støjgrænsen.

Omtanke og planlægning

Vi arbejder ud fra en filosofi om at tilføre viden og værdi til vores kunder. Målet er optimal støjdæmpning og planlægning for opfyldelse af myndighedskrav. For at opnå disse mål i samarbejde med vores kunder, benytter Acoustica følgende metoder og analyser indenfor Industristøj:

 • Ekspertvurdering on site
 • Støj- og vibrationsmålinger
 • Støjkortlægning
 • Opstilling af handlingsplan for langsigtede
  og kortsigtede mål
 • Opstilling af kravspecifikationer for
  nye anlæg
 • Projektering af støjdæmpning
 • Udarbejdelse af tekniske/økonomiske
  analyser som "Økonomisk optimeret
  støjdæmpning". Analyser kombineres
  med planlagt vedligehold, udskiftning/
  udvidelser og overordnede miljømål

 

 Akkrediterede lydmålinger


Acoustica er akkrediteret til udførelse af alle former for miljøakustiske målinger, dvs. også "Miljømåling - ekstern støj".

 

 

Cases


Rockwool

Grundfos

Link til produktblad