skraldebil.jpg

Arbejdsmiljø


Støj og vibrationer har betydning både for menneskers komfort og for maskiners driftstilstand. Støj er et udbredt problem på de danske arbejdspladser. Støj giver ikke kun høreskader, men kan også medføre f.eks. hjertekarsygdomme og fosterskader. Det viser undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Dertil kommer en øget ulykkesrisiko, når de akustiske advarselssignaler overhøres, og produktionstab som følge af dårlig kommunikation.

Sweco kan deltage i virksomhedens sikkerhedsarbejde og hjælpe til med at forklare støjens ofte lidt komplicerede natur. Vi kan ligeledes tilbyde en høreundersøgelse på virksomheden.

Sweco er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Rådgivning på vibrationsområdet inden for arbejdsmiljø omfatter som eksempler:

  • Måling og vurdering af helkropsvibrationer
  • Måling og vurdering af hånd/arm-vibrationer
  • Rådgivning om vibrationsdæmpning
  • Trouble-shooting: Hvad er galt?
  • Høreundersøgelser
  • Støjmålinger - herunder kortlægning af produktionslokaler
  • Støjdæmpning af maskiner

 

Kortlægning af støjbelastning i produktionsanlæg

Et AT-påbud til en virksomhed gav anledning til, at Acoustica som akkrediteret arbejdsmiljø-rådgiver udførte en kortlægning af støjbelastningen for ca. 50 arbejdspladser i produktionen. Som led i opgaven har Acoustica rådgivet virksomheden omkring oplæg til en handlingsplan omkring støjproblemerne.

Link til produktblade


Arbejdspladsen

Cases


DAT Schaub
Støjdæmpning af smaltarmsmaskine. Fastlæggelse af støjudstråling. Ombygning af maskinens drivende dele mv.

Slagteriernes Forskningsinstitut
Støjdæmpning af automatisk midterstykkemaskine. Fastlæggelse af støjudstråling. Begrænsning af støjudstråling.

Royal Greenland
Kortlægning af støjen i arbejdsmiljø på rejefabrikkerne i Sisimiut og Paamiut. Udarbejdelse af idékatalog til støjdæmpningsløsninger. Gennemførelse af udvalgte løsninger.

Tulip, Vejle
Gennemgang af produktionsanlæg med henblik på udpegning af de lette løsninger. Idékatalog til enkle støjdæmpninger.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Udarbejdelse af inspirationsmateriale dækkende gode løsninger og metoder til håndtering af støj i jern- og metalindustrien.