industri1.jpg

Industristøj


Klager naboen eller ansatte over støj fra eller i din virksomhed? Og hvad er støjkonsekvenserne ved overvejelser om udvidelser af virksomheden?


Støj i industrien er et område i fokus, hos myndigheder, virksomheder og naboer. Hvordan sikrer en virksomhed, at støjbelastningen i omgivelserne, samt i det interne arbejdsmiljø, til stadighed opfylder støjkravene?
Omtanke og planlægning er i denne sammenhæng nøgleord.

Støj fra virksomheder

Forestil dig en virksomhed, der ligger ud til et naturskønt område, hvor folk kommer for at få fred og ro. Det lyder som en drøm, men det kan være virkelighed, som ikke nødvendigvis er forbundet med store omkostninger. Hvis opgaven angribes rigtigt, kan det på sigt give virksomheden en gevinst.

Støj på arbejdspladsen

Støj er et udbredt problem på de danske arbejdspladser. Støj giver ikke kun høreskader, men kan også medføre f.eks. hjertekarsygdomme og fosterskader. Det viser undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Dertil kommer en øget ulykkesrisiko, når de akustiske advarselssignaler overhøres, og produktionstab som følge af dårlig kommunikation.

I acoustica arbejder vi både med forebygning og kortlægning af industristøj - se hvordan i menuen til højre under de enkelte ydelser.