gokart.jpg

Motorsport

 

Støj er en uadskillelig del af oplevelsen af motorsport - både for motorsportens udøvere og for tilskuerne. Men samtidigt er støjen også en uadskillelig del af det at være nabo til en motorsportsbane.

Swecos lydafdeling, Acoustica, har gennem mange år arbejdet med støj fra motorsport og har rollen som udvikler og formidler af støjdokumentation over for de involverede parter.

Acousticas aktiviteter inden for motorsport sker dels i direkte samarbejde med klubberne, dels via motorsportens organisationer. Acoustica fungerer tillige som miljøsekretariat for Danmarks Motor Union.