rutsjebane2.jpg

Forlystelsesparker


En lang række af landets største forlystelsesparker bliver rådgivet af Acoustica.

Det omfatter udarbejdelse af en samlet støjstrategi samt fastsættelse af støjkrav for nye forlystelser og måling af støjpåvirkningen. Dette sikrer, at forlystelsesparkerne kan overholde de støjmæssige vilkår i miljøgodkendelserne. Acoustica foretager også arbejdsmiljømålinger af den støj som medarbejderne udsættes for, når forlystelserne betjenes.

Cases


Bakken

BonBon-Land