kultur1.jpg

God akustik fremmer oplevelsen


Kulturbyggeri omfatter mange typer bygninger med meget forskellig anvendelse. I akustisk sammenhæng er det således projektspecifikke mål, der skal opstilles for det enkelte byggeri.

Byggeri til kulturelle formål spænder over rum så forskellige som koncertsale og sportshaller, sanglokaler og auditorier, multisale og studier, cafeterier og svømmehaller samt kulturhuse og biblioteker.

 

God kulturakustik

Når Swecos akustikafdeling, Acoustica, arbejder med kulturbyggeri, har vi fokus på brugernes ønsker og behov. Vi søger gennem dialog de optimale løsninger under hensyn til de enkelte rums størrelse og anvendelse. God akustik i kulturbyggeri omfatter bl.a. regulering af efterklangstid og lydfordeling, så der opnås gode lytteforhold overalt. Endvidere skal der sikres god lydmæssig adskillelse mellem rum med støjfølsom anvendelse og rum med støjende aktiviteter. Også baggrundsstøjniveau f.eks. fra ventilationsanlæg og trafik på nærliggende veje eller jernbaner vil oftest være et fokusområde.

 

I forbindelse med planlægning af kulturbyggeri hjælper Acoustica med udarbejdelse af lydtekniske funktionskrav, byggeprogrammer og projektforslag.

 

Ved projektering hjælper vi med den lydtekniske dimensionering af konstruktioner, beregning af efterklangstid og andre relevante akustiske parametre.

 

Vi benytter os også af Virtuel lyd. For rum, hvor de akustiske forhold er særligt vigtige eller komplicerede, laver Acoustica computermodeller, som gør det muligt at lytte til rummet, mens det endnu kun er på tegnebrættet. Akustiske modelberegninger foretages i det rumakustiske program ODEON.

 

Endelig udfører vi alle former for kontrol- og dokumentationsmålinger. Acoustica er akkrediteret af DANAK.

Kulturbyggeri

Cases


DR Byen

Kulturcenter Vinderup

Værket, Randers

Hjortespringbadet

Link til produktblad


Akustik i kulturbyggeri