Oticon.jpg

God akustik fremmer arbejdsglæden


Akustik i kontorbyggeri kræver, at der i tæt samarbejde med en akustiker opstilles de rette akustiske funktionskrav til byggeriet. - Der kan være særlige krav til lydisolation, fortrolighed eller ønsker om anvendelse af slørende støj i større kontormiljøer ('soundmasking'). Swecos akustikafdeling, Acoustica, kan hjælpe med at opstille krav eller opfylde ønsker til den opnåede akustik.


Akustik i åbne kontorlandskaber

Storrumskontorer giver mulighed for samarbejde, men stiller krav til rummets akustiske egenskaber og til brugernes adfærd i det åbne kontorlandskab. Acoustica har i forbindelse med et forskningsprojekt udviklet særlige metoder til at projektere og vurdere de akustiske forhold, der opnås i et kontorlandskab med adskillige kontorpladser.

Nye krav til Akustikken

Traditionelt kunne et akustisk absorberende loft sørge for størstedelen af de anbefalinger arbejdstilsynet stillede til akustisk absorption i storrumskontorer (jf. Arbejdstilsynets vejledning 1.1.0.1 af november 1995). Groft sagt var der sjældent et egentligt krav om, i væsentligt omfang at indføre akustiske absorbenter på lodrette flader i storrumskontorerne. Arbejdstilsynet skærper i At-vejledning A.1.16 anbefalingerne vedrørende akustikken i storrumskontorer ved at anbefale den akustiske absorption i åbne kontormiljøer øget med mere end 20 procent. Derved øges også incitamentet til at indføre akustisk absorberende lodrette flader.

Efterklangstiden er ikke den eneste akustiske parameter

Den alment kendte akustiske parameter er efterklangstiden for et lokale. Når de akustiske forhold i et åbent kontorlandskab undersøges og planlægges, er et godt akustisk arbejdsmiljø imidlertid ikke sikret ved blot at justere rummets efterklangstid. Sweco har deltaget i et forskningsprojekt for Arbejdsmiljøforskningsfonden i samarbejde med JJW arkitekter.

I forbindelse med forskningsprojektet, har Acoustica udviklet nye analysemetoder, der tager udgangspunkt i opbygning af en akustisk model. Til dette benyttes det akustiske simuleringsprogram ODEON. På baggrund af metoderne, kan den enkelte kontorplads i et storrumskontor undersøges. Rummets evne til at dæmpe eller forstærke hver enkelt kilde kan kortlægges og overhøring mellem forskellige arbejdszoner kan undersøges. Herved kan placeringen af akustiske tiltag afprøves og optimeres. Det er i den forbindelse afgørende at arbejde med placering af vertikale lydabsorbenter for at opnå en tilstrækkelig udbredelsesdæmpning i det åbne kontorlandskab.

Akustisk strategi

Ved nybygning af kontorer eller i forbindelse med renovering af eksisterende kontormiljøer er det væsentligt, at indlede samarbejdet med Acoustica tidligst muligt. I en sådan proces kan der udarbejdes en løsning, der tilgodeser arbejdstypen i den enkelte arbejdszone. Samtidigt kan der udarbejdes løsninger, der er i overensstemmelse med arkitekturens udtryk.

Adfærdsakustik

Det er ingen hemmelighed, at meningerne er delte, når det kommer til det at arbejde i et åbent kontorlandskab. Støj fra kollegaer kan genere, når der skal udføres koncentrationskrævende arbejde. Acoustica kan rådgive i forhold til opnåelse af et akustisk velfungerende kontormiljø. Et kontormiljø der giver det rette udgangspunkt for at definere den akustiske adfærd i det moderne åbne kontorlandskab

Kontorbyggeri

Cases


Tryg

Industriens Hus

Nykredit

Link til produktblad


Kontorer