moske1.jpg

God akustik fremmer indlevelsen


Kirker, moskeer og andre religiøse bygninger har stor betydning for mange mennesker, dels som et spirituelt opholdssted men også som et socialt og kulturelt udflugtsmål med sang, koncerter og lignende.
Akustikken er i høj grad med til at understøtte oplevelsen af rummet og indlevelsen i de begivenheder, der foregår i bygningen.

Akustik integreret i arkitekturen

I denne type byggeri er arkitekturen ofte ganske markant. Akustikken skal tilpasses rummets størrelse, således at der opnås en helhedsoplevelse. Rumudformningen er væsentlig for lydudbredelsen og akustikken kan derfor indgå ved formgivningen af bygningen. Den materialemæssige akustiske regulering kan indpasses diskret i det arkitektoniske udtryk.

Taleforståelighed eller klangfylde?

Korsang, messe og orgelmusik kræver en god klangfylde, der er tilpasset rummets størrelse. Omvendt er det ligeledes vigtigt med god taleforståelighed, hvilket normalt kræver en kort efterklangstid.
Klangfylde og taleforståelighed kan dog godt forenes med et godt, afstemt højttaleranlæg.

Højttaleranlæg

Acoustica har god erfaring med etablering af nye højttaleranlæg samt optimering af eksisterende anlæg for optimering af taleforståeligheden i klangfulde rum - og har et godt netværk at trække på.
Anlægget skal typisk optimeres til talegengivelse, men skal ofte også kunne anvendes til musik, også i takt med at kirkerum anvendes til flere og flere formål som gospel, rytmisk musik og lignende.

cases


Østerhåb Kirke

Skt Petri Kirke

Vor Frelses Kirke

Bruunsparkskyrkan