hospital1.jpg

God akustik fremmer helingsprocessen


I moderne hospitalsbyggeri optimeres lydforholdene efter anvendelsesområderne - lige fra receptionsarealer og auditorier, over operationsstuer og sengeafsnit til specialafsnit, som kræver helt særlige akustiske forhold for at kunne tilfredsstille de højteknologiske krav, der gælder for disse faciliteter. Tilsammen er det forhold, som er med til at sikre de rette faglige rammer samt skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejdere, og omsorg og trivsel for patienterne.

Indretningen i fokus

Ved indretning af hospitaler indgår det akustiske miljø som en væsentlig del af det samlede indemiljø. Der stilles individuelle krav til den brede vifte af funktionaliteter som findes på et hospital, hvoraf nogle er nævnt nedenfor. Acoustica har erfaring med at håndtere alle disse aspekter ved et hospitalsbyggeri.

Akustik betaler sig

I moderne hospitalsbyggeri er evidensbaseret design populært. Flere forskningsprojekter har vist, at et godt akustisk indklima kan forbedre en lang række faktorer, der kan være med til at nedsætte indlæggelsestiden, forbrug af smertestillende medicin samt hyppigheden af genindlæggelser. Det betaler sig at tænke på akustikken i hospitalet.

Receptionsområder

Det første indtryk af indemiljøet på et hospital kan give både en positiv og negativ følelse blandt patienter og besøgende. Ved at skabe et akustisk miljø, der egner sig til kommunikation, er det muligt at mildne den belastning som opleves som patient eller pårørende. I receptionsområder er det vigtigt at designe lydforholdene så der skabes en privatsfære, der giver følelse af fortrolighed.

Sengeafsnit

Patientstuer bør opleves komfortable og give en grad af privathed, så patienten kan hvile og sove, eller fungere med andre mennesker når behovet opstår. Derfor stilles der krav til det akustiske miljø, til støjen fra installationerne samt til lydisoleringen fra omgivelserne.

Diagnose og operationsstuer

I diagnoseafsnit og på operationsstuer bevirker støjende udstyr sammen med mange mennesker på et lille område, at det er vigtigt at tænke det akustiske design ind i rummene. Samtidig er det vigtigt, at der vælges akustiske tilfredsstillende løsninger, der tager hensyn til de høje hygiejniske krav.

Audiologisk klinik

Endelig er der særlige akustiske forhold at tage hensyn til ved udformning af en række specialfaciliteter. Hertil hører hospitalernes audiologiske klinikker, hvor rigtig dimensionering af audiometrirum, lydstudier og høreapparatklinikker er vigtige for funktionaliteten og pålideligheden af disse faciliteter.

cases


Odense Universitetshospital

Bispebjerg Hospital

Gentofte Hospital

Esbjerg Centralsygehus

 

link til produktblad


Hospitalsbyggeri