bispebjerg_lille.jpg

God akustik fremmer livsglæden


Boligen er vores fristed - et sted, hvor vi har behov for ro og fordybelse, men også hvor vi vil kunne udfolde os frit.
Det stiller krav til boligernes lydisolation. Og dårlig lydisolation er da også et af de største ankepunkter i brugervurdering af boligkvaliteten.

Lydens mange veje

I boligbyggeri opleves ofte, at lyden ikke kun udbredes direkte via den adskillende konstruktion, men også ad mange andre veje, blandt andet via flankerende konstruktioner, facadetilslutninger eller VVS-installationer.
Swecos akustikafdeling, Acoustica, har stor erfaring med at sikre den fornødne lydisolation, både ved projektering af nybyggeri og ved fejlfinding og genopretning i eksisterende byggeri.

Skærpede lydkrav i det nye bygningsreglement

Som konsekvens af brugerønsker om bedre lydforhold i boliger, er kravene hertil blevet skærpet i det nye bygningsreglement, BR10. Det indebærer blandt andet, at der i forhold til tidligere skal anvendes lidt kraftigere konstruktioner og øgede trinlyddæmpende foranstaltninger samt øget fokus på lydens øvrige udbredelsesveje.

Lydklassificerede boliger

I BR10 lægges op til øget anvendelse af DS490 "Lydklassifikation af boliger", som angiver lydkrav til fire forskellige lydklasser inden for boligbyggeri. Herved gives således faste rammer, hvis man ønsker at opnå bedre lydforhold end bygningsreglementets minimumskrav.
Acoustica har ekspertisen til, inden for økonomisk overkommelige rammer, at opnå de bedste lydklasser og derved give boligkvaliteten et markant løft.

Akkrediterede lydmålinger

Acoustica, er akkrediteret til udførelse af alle former for bygningsakustiske målinger.

 

cases


Bølgen

Bispebjerg Bakke

Link til produktblad


Bolig