Foyer_2.jpg

Akustik i bygninger


I bygninger sikres høj tilfredshed, komfortniveau og godt arbejdsmiljø blandt andet ved konsekvent bearbejdning af de akustiske forhold, herunder akustikregulering, lydisolering, støjdæmpning og indretning.

Akustik understøtter bygningens funktion

Den fornemste opgave for akustikken er at understøtte bygningens funktion, hvad enten det drejer sig om udbredelse af musikken i koncertsalen, at sikre uforstyrrethed i kontormiljøet eller at skabe optimale forhold for indlæring i skolen.
Udgangspunktet for den akustiske bearbejdning af en bygning vil derfor altid være bygningens funktion.

Akustik skaber velvære

Ofte bemærkes de akustiske forhold tydeligst, når de ikke fungerer. De fleste kender til problemer med høje støjniveauer i hjemmet eller på arbejdspladsen, at lyden til koncerten var dårlig eller at det var svært at føre en samtale på restauranten.
Gode akustiske forhold giver en "skjult" følelse af velvære ved at dæmpe uønsket lyd og fremhæve ønsket lyd som tale og musik og bidrager endvidere på arbejdspladser til at nedbringe stress og øge produktiviteten.

Akustik som element i det æstetiske indeklima

I Sweco arbejder vi konsekvent med at integrere akustikken i bygningens arkitektoniske udtryk i samspil med de øvrige indeklimafaktorer - lys, luft og temperatur - som et samlet funktionelt og æstetisk udtryk. Det kalder vi "det æstetiske indeklima".