Nye støjregler - opholdssteder til flygtninge

I Danmark findes der grænser, for hvor støjbelastet et område må være, for at der f.eks. kan anlægges boliger eller udendørs opholdsarealer. For at reducerer støjbelastningen stilles der derfor bl.a. krav til nærliggende virksomheder, om hvor meget de må støje.

Med ændringen af planloven i december sidste år er støjbeskyttelsen til midlertidige opholdssteder for flygtninge, der etableres på støjbelastede arealer, imidlertid sænket. Det betyder, at kommuner nu kan etablerer midlertidige opholdssteder for flygtninge på støjbelastede arealer uden at kræve reduktion af nærliggende virksomheders støjudledning. Kommunernes dispensation eller tilladelse er dog tidsbegrænset til højst 5 år.

Ændringen af planloven giver desuden hjemmel til at etablere støjforanstaltninger, der kan reducere støjbelastningen på de støjbelastede arealer, men det er ikke et krav.

 

Læs mere på miljøstyrelsens hjemmeside, mst.dk.

 

 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/feb/ny-vejledning-om-ekstern-stoej-ved-etablering-af-midlertidige-opholdssteder-til-flygtninge/