Lyt til den fremtidige trafikstøj

Et hold unge forskere fra den uafhængige forskningsorganisation, SINTEF, er i gang med at udvikle et program, der kan simulere støjen fra et trafikknudepunkt eller en byggeplads.

Programmet skal være et supplement til den visualiserede lyd. Ofte vises omfanget af lyden i farverige støjkort med decibelværdier, hvilket kan være abstrakt for mange. At høre trafikstøjen fra en fremtidig motorvej kan give en mere direkte forståelse af støjbelastningen. Hvis der underplanlægningen ændres i vejnettet eller opføres støjskærme langs vejen, afspejles effekten ligeså hørbart i simuleringsprogrammet.

 

 Trafik

  

Kilde: Sciencedaily.com

Læs mere på http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150831085617.htm