Internoise 2016

Den årlige internationale konference, der samler akustikere verden over, blev i august 2016 holdt i Hamborg. To af Acousticas medarbejdere deltog i konferencen med præsentationer. 


Lydisolering af boliger

Kenneth Grenaa Lillelund præsenterede den danske metode for lydisolering af boliger langs trafikerede veje og jernbaner. Projektet er finansieret af Vejdirektoratet og indeholder en metode til at udvælge støjbelastede boliger og lydisolere så den indendørs støj reduceres med 5-10 dB. Metoden til lydisoleringen af boligerne resulterer i en generel høj tilfredshed blandt boligejerne.

Trafik

 

 

Støj i åbne kontorer

Tania Dehlbæk holdt en præsentation om den menneskeskabte støj i kontorlandskaber, som hun skrev speciale om i samarbejde med Sweco og DTU. Åbne kontorer har den ulempe at medarbejderne ofte oplever store gener og koncentrationsbesvær pga. støjen fra andre medarbejdere. Ved at inkludere den menneskeskabte støj i akustiske parametre for taleforståeligheden (STI, forstyrrelsesafstand rD) vil værdierne i højere grad repræsentere den faktiske taleforståelighed og lydudbredelse i kontoret. 

Kontorakustik