Bud på ny kalibreringsmetode

Den nye optiske metode fra England er en direkte måde at måle lydtrykket på, der er baseret på foton korrelations-spektroskopi. Ved hjælp af laserstråler og en fotontæller i et lyddødt rum måles den direkte og absolutte hastighed af partiklerne i en lydbølge. Metoden giver derved en direkte forbindelse til SI-enheder uden at teoretiske antagelser om geometri og lydfelt er nødvendige.

Enheden af lydtryk, Pascal, bestemmes i dag ud fra antagelser om lydkarakteristikker og størrelse af instrumentet. Kalibreringsmetoden, der benyttes i dag, er baseret på en 150 år gammel teori, the principle of reciprocity, af Lord Rayleigh. Metoden kan dog alene bruges til kalibrering af et begrænset antal typer af mikrofoner i en bestemt størrelse. Nyere mikrofoner som f.eks. mikro-elektromekaniske systemer (MEMS) kan ikke kalibreres på baggrund af Rayleighs teori.

Før den nye optiske metode kan blive overvejet som en potentiel standard for lydtryksmåling, skal metoden dog igennem en omfattende teoretisk og eksperimentel gennemgang.

 

 

 

 

Læs mere her (link).

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150428125300.htm